Bemiddeling: werking en voordelen

Werking

Wat verwacht de bemiddelaar van jou?

 • Je bent bereid te luisteren naar de andere.
 • Je probeert actief deel te nemen aan de communicatie.
 • Je doet moeite om je in te leven in de situatie van de andere.

Wat mag jij van de bemiddelaar verwachten?

 • Hij luistert aandachtig en op een neutrale wijze naar alle partijen.

De bemiddelaar kiest op geen enkele manier partij en staat buiten het conflict. Hij is op een onbevangen manier aanwezig zonder een oordeel te vellen over één van de partijen.

 • Hij helpt partijen om naar elkaar te luisteren en vergemakkelijkt de onderlinge communicatie.
 • Hij heeft oog voor de wensen, noden en belangen van iedereen, in het bijzonder ook voor het belang van de kinderen tijdens en na een (echt)scheiding. Kinderen krijgen kansen om hun verhaal te vertellen, als zij en hun ouders dat wensen, bij een collega therapeut.
 • Hij geeft relevante informatie voor het oplossen van het conflict.

De bemiddelaar heeft een grondige kennis van de juridische aspecten van een (echt)scheiding en kan betrokkenen informeren over de verschillende facetten.

 • Hij is in staat om vastgelopen communicatie opnieuw vlotter te laten verlopen.
 • Hij geeft duidelijk aan welke stappen en regels er gevolgd worden en bewaakt de naleving ervan.
 • Hij heeft een professionele aanpak op gebied van het opstellen van overeenkomsten.
 • Hij werkt samen met een advocaat en/of notaris waar nodig.

Voordelen van bemiddeling bij echtscheiding en familiale conflicten

 • Scheiden is achterlaten wat je samen had. Scheiden met de hulp van een bemiddelaar moet toelaten om het conflict zo goed mogelijk aan te pakken. Zo vermijd je vechtscheidingen en traumatische ervaringen voor beide partijen.
 • Scheiden kost geld. Bemiddeling is een goedkope manier om uit elkaar te gaan. De communicatie tussen de partijen gebeurt immers rechtstreeks zonder de omweg via een eigen advocaat.<
 • Bemiddeling volgt het ritme van de betrokken partijen. Het zoeken naar een oplossing kan snel gaan. Waar nodig nemen we meer tijd om de twistpunten grondig uit te klaren.
 • De partijen onderhandelen zelf, samen met de bemiddelaar, om te komen tot een resultaat. Wat via bemiddeling is bereikt, houdt beter stand dan wat door een rechter wordt opgelegd omdat iedereen zijn inbreng kan doen. In bemiddeling gaan we voor een duurzame oplossing.
 • Erg belangrijk is dat bemiddeling sinds 2005 wettelijk geregeld is. De wet voorziet erin dat een bemiddelingsakkoord dat onder begeleiding van een erkend bemiddelaar tot stand is gekomen, door de bevoegde rechtbank gehomologeerd wordt. Zo verkrijgt dit akkoord dezelfde kracht als een vonnis. Daarnaast kan de bemiddelaar ook een EOT opstellen voor gehuwden en indienen bij de rechtbank.
 • De kinderen hoeven niet de dupe te worden. Als kinderen centraal geplaatst worden en in de mate van het mogelijke gehoord worden, kunnen ze zich makkelijker verzoenen met de scheiding van hun ouders en zich vlotter aanpassen aan hun nieuwe situatie. De interdisciplinaire samenwerking binnen De Kruin is hierbij van grote meerwaarde.

Kosten van een bemiddeling

De kostprijs van een bemiddeling tussen twee personen bedraagt € 90 per uur (€ 45 per persoon). Een individueel gesprek kost € 60 per uur.Voor het maken van een afsprakennota of overeenkomst rekenen we € 60 per uur aan. Voor mensen met een laag inkomen werk ik als ‘pro deo’ bemiddelaar. Aarzel niet om hierover meer info te vragen. De voorwaarden zijn dezelfde als voor een pro deo advocaat (meer info via www.advocaat.be).