Sarah Verschueren

Klinisch psycholoog

Sarah

 

 • Speltherapie kinderen
 • ACT-therapie
 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Spelobservaties
 • Training en coaching jonge kinderen
 

 

   

 

 

Wie ben ik? 

Mijn naam is Sarah Verschueren en ik ben 33 jaar.
Ik heb twee kinderen, een man en kat die voor de nodige ambiance zorgen thuis.
Wanneer ik middenin de natuur zit, kom ik volledig tot rust. Vandaar dat ik op regelmatige basis mijn wandelschoenen aantrek voor een mooie wandeling te maken.

Ik werk vooral op een creatieve manier (o.a. door verhalen, tekeningen, spel). Via spel kan het kind de dagelijkse indrukken die op hem/haar afkomen op een veilige manier tonen en verwerken. Soms is het ook eenvoudiger en minder confronterend voor hen om hun gevoelens op deze manier te uiten.

Ik vind het belangrijk om naast het kind, ook te kijken naar het gezin waarbinnen het kind functioneert. We worden allemaal geboren binnen een bepaalde context en worden continue beïnvloed door allerlei factoren uit deze omgeving. Verandering kan pas optreden als de omgeving hier ook in gelooft en eraan meewerkt. Momenteel ben ik gestart met een therapie-opleiding relatie-en gezinstherapeut om me verder te verdiepen in deze therapeutische vaardigheden.
 

Werkervaring:

Ik heb stage gelopen op de liaisonafdeling (UZ Leuven) waar ik kinderen en jongeren heb begeleid met psychosomatische klachten en verschillende vormen van diagnostiek heb beoefend.

Momenteel combineer ik het werken als psychologe met het werken als zorgcoördinator in een basisschool, waar ik de zorgen en vragen van leerlingen, leerkrachten en ouders bekijk.

Doelgroep:

Kinderen (vanaf 4 jaar), jongeren en diens gezinnen.

Meer specifiek rond thema’s: verlieservaringen, angsten, depressie, piekeren, gedragsmoeilijkheden eetmoeilijkheden, verslavingsproblematieken, leermoeilijkheden,…

Opleidingen:

 • Master in de klinische psychologie – KU Leuven
 • 6-daagse ACT opleiding – Kortrijk
 • Relatie- en gezinstherapie (therapeut in opleiding 2018) - Mechelen
 • Opleiding zandspeltherapie - psychotherapie Gaaf

 • Opleiding psychodiagnostiek module ontwikkelingsstoornissen - Thomas More Antwerpen

Lidmaatschap:

 • lid psychologencommissie erkenningsnummer 852110750
 • lid van VVKP (Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen)

 

Contactgegevens:

 • sarahatdekruin [dot] be
 • 0494/15 40 80