Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek

Een psychodiagnostisch onderzoek kan aangevraagd worden door verschillende partijen (ouders, school, psychiater, ...). 
In het onderzoek wordt het algemeen functioneren van een persoon uitgebreid in kaart gebracht.

 

Werkwijze en kostprijs

 • Eerst worden de ouders uitgenodigd voor een uitgebreid intakegesprek. Indien nodig wordt er een onderzoek ingepland met het kind/jongere.
 • De onderzoeken gebeuren bij voorkeur in de voormiddag.
 • Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes (observaties, vragenlijsten, testen, gesprekken) om informatie te verzamelen.
 • In dit onderzoek is een samenwerking met gezin, school, kind, … erg belangrijk waarbij we informatie uit verschillende contexten nodig hebben om tot een grondige analyse te komen.
 • Aan de hand van de resultaten wordt er advies gegeven over verdere begeleiding en/of behandeling.
 • Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en de beschikbare informatie. Hierdoor is een totale kostprijs moeilijk op voorhand in te schatten. Een indicatie van de kostprijs is verkrijgbaar op aanvraag.
 • We rekenen voor diagnostiek 1€/min. Nadien volgt er steeds een terugkoppeling aan de ouders waarbij er ook een verslag kan aangevraagd worden.

 

Kinderen en jongeren

Bij ons kunnen kinderen/jongeren terecht voor onderzoek naar:

 • Intelligentie
 • Autisme
 • Aandacht- en concentratie
 • Leermoeilijkheden/leerstoornis (i.s.w.m. een logopedist)
 • Algemene beeldvorming

Op onze praktijk bestaat er tevens de mogelijkheid voor een QEEG afname.  QEEG staat voor kwantitatieve EEG, waarbij de hersengolven en zo ook de hersenactiviteit kan gemeten worden.

 • Een QEEG is volledig pijnloos en duurt ongeveer 45 minuten. Deze wordt best ook in de voormiddag afgenomen.
 • Deze meting kan een aanvullende meerwaarde bieden binnen een diagnostisch proces en kan helpen bij de beeldvorming voor o.a. depressie, ontwikkelingsstoornissen (ADHD, DCD) , leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, NLD), …
 • De praktijk werkt hiervoor samen met P&P Consult.

 

Sommige onderzoeken zijn ook mogelijk voor volwassenen.

 

Voor vragen over diagnostiek kan u terecht bij:

 

Eline Mariën - Psychologisch consulent

 

Eline

 

Contact

0474/19 96 64

elineatdekruin [dot] be

werkt op woensdag