Psychodiagnostiek

Kinderen en jongeren

Een diagnostisch onderzoek kan worden aangevraagd door verschillende partijen (ouders, school, psychiater, ...). Aan de hand van vragenlijsten, testen, gesprekken en observaties wordt informatie verzameld. Dit gebeurt onder andere bij het kind/de jongere zelf maar ook ouders of leerkrachten kunnen gevraagd worden naar informatie. Op die manier kan een grondige evaluatie gemaakt worden van de situatie.

Het aantal sessies dat hiervoor nodig is, hangt af van de hulpvraag en reeds beschikbare informatie. Een totale kostprijs wordt best besproken met de hulpverlener daar dit sterk afhankelijk is van datgene wat onderzocht dient te worden. Een indicatie van het tarief is verkrijgbaar op aanvraag.

Bij ons kunnen kinderen/jongeren terecht voor onderzoek naar:

  • Intelligentie
  • Autisme
  • Aandacht- en concentratie
  • Leermoeilijkheden/leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, ...)
  • ...

Intelligentieonderzoek is ook mogelijk voor volwassenen.

 

Charlien-Pagina

Charlien:

  • Diagnostiek
  • Individuele begeleiding
  • Specialisatie ASS
  • Kinderen en jongeren