Kinderen & Jongeren

Psycho-educatie

Psycho-educatie wordt als een zeer belangrijk onderdeel van de begeleiding beschouwd. Na de diagnose van een leer- of ontwikkelingsstoornis zorgt psycho-educatie ervoor dat het kind begrijpt wat deze diagnose betekent, wat de oorzaak is, welke de kenmerken zijn, de gevolgen, ... Het verwerven van uitgebreide, nauwkeurige en individuele informatie in verband met de gekregen diagnose zorgt voor een zekere mate van aanvaarding die zal bijdragen tot een positiever zelfbeeld. Door de verworven kennis toe te passen in de praktijk leert het kind in het dagelijks leven beter om te gaan met beperkingen die een stoornis met zich meebrengt.

Psycho-educatie wordt individueel aan het kind/de jongere aangeboden. Het programma wordt aangepast op maat van het kind rekening houdend met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau.

Een leer-of ontwikkelingsstoornis heeft niet alleen impact op het kind zelf maar ook op de omgeving. Ouders, broers, zussen, ... worden er ook dagelijks mee geconfronteerd en kunnen eveneens problemen ondervinden om hiermee om te gaan. Ook voor hen kan psycho-educatie zeer nuttig zijn. Wanneer de omgeving uitgebreide informatie krijgt over de diagnose zal het immers ook hen beter lukken deze te begrijpen, te aanvaarden en zich af te stemmen op het kind/de jongere.

Sociaal-emotionele vaardigheidstraining

Tijdens deze sessies wordt geoefend op het uiten, herkennen en begrijpen van gevoelens, gedachten en emoties, gelaatsuitdrukkingen en lichaamshoudingen.

Sociale- en communicatieve vaardigheidstraining

Tijdens deze trainingen worden vaardigheden aangeleerd zoals:

 • samenspelen
 • zijn beurt afwachten tijdens een gesprek of een spel
 • luisteren naar elkaar
 • opkomen voor zichzelf
 • begrijpen van figuurlijke uitspraken
 • non-verbale communicatie
 • inlevingsvermogen

Spelcounseling

Via spel kan op een ontspannen, aangename manier begeleiding aangeboden worden voor

 • diverse psycho-sociale problemen
 • omgaan met verlies
 • angsten
 • oplossen van problemen
 • compromissen sluiten
 • keuzes maken
 • ...

Advies en tips

Voor kinderen die worstelen met dagelijkse activiteiten zoals zich aankleden, boekentas maken, huiswerk maken, planning maken... kunnen via advies en tips hulpmiddelen aangereikt worden waardoor ze zelfredzamer worden en zich beter kunnen organiseren en structureren.

Bij elke vorm van begeleiding wordt steeds naar de individuele situatie gekeken en uitgegaan van de hulpvragen en noden van het kind/de jongere en de ouders. Er gaat dus steeds een kennismakingsgesprek vooraf aan deze trainingen.

Begeleiding in groep is mogelijk per 3 à 4 kinderen/jongeren. Bij de samenstelling van deze groepjes wordt rekening gehouden met de situatie, leeftijd en ontwikkelingsniveau van de deelnemende cliënten.

Laura     

arne      

     Eline Eef
Laura Arne Eline                                          Eef                                               
 • Training & coaching
 • Opvoedingsondersteuning
 • Oudertrainingen
 • Gezinscounseling
 • Coaching
 • Bemiddeling
 • Rots & Water
 • Weerbaarheidstraining
 • Sociale vaardigheden
 • Training in groep

 

 • Autisme coaching
 • Psycho-educatie
 • Ouderbegeleiding
 • Zelfbeeld
 • Persoonlijke ontwikkeling

 

 • Beeldende therapie
 • Alle leeftijden
 • Ondersteunend bij
 • Aanvullend aan
 • Gesprekstherapie