Volwassen coaching

Coaching

Coaching is gericht op het begeleiden en adviseren van personen bij wie problemen of ontwikkelingen, vaak in relatie tot het werk, dienen verhelderd of opgelost te worden. Het geven van advies is een vorm van hulpverlening waarbij de cliënt zelf verantwoordelijkheid neemt over de implementatie van het advies. Een coaching gaat met name over het veranderen of verbeteren van een situatie zonder directe controle uit te oefenen. Het gaat wel om de rol van de cliënt in een of meerdere specifieke context(en) of situatie(s), waarbij het zelf van cliënt wel betrokken is, maar vaak minder indringend gewerkt wordt dan bij therapie of counseling.

 

Werking

Wanneer u zich aanmeldt bij een van onze coaches, zal u worden uitgenodigd op een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt uw hulpvraag verkend en laten we u kennis maken met onze werking. Tijdens dit gesprek kan je even aanvoelen wie er tegenover je zit en met wie je al dan niet een traject zal starten. Dit gesprek leidt tot een gezamenlijk plan: hoe er verder gewerkt zal worden, met wie, met welke frequentie en duur, met welk doel.

 

Specifieke vormen van coaching

Loopbaancoaching

Gezondheidscoaching

Sociale vaardigheidstraining voor ouderen

 

Sociale vaardigheidstraining voor ouderen

Sociale vaardigheidstrainingen hebben tot doel het sociaal contact van de oudere te bevorderen, het isolement te doorbreken en op die manier het psychosociaal welzijn te stimuleren.

Tijdens de bijeenkomsten leer je je in allerlei situaties sociaal vaardig en assertief te gedragen en gemakkelijker met andere mensen om te gaan. Dit gebeurt aan de hand van interactie-oefeningen en huiswerkopdrachten. Er wordt tijdens de trainingen steeds vertrokken vanuit de eigen alledaagse situaties waar het moeilijk loopt. De oefeningen worden gradueel opgebouwd. Aan het begin van de training ligt de focus op het wennen aan het groepsgebeuren en worden basisvaardigheden zoals luisteren naar anderen ingeoefend. Wanneer men deze basisvaardigheden zonder al te veel spanning kan uitvoeren, worden de meer complexe vaardigheden zoals reageren op kritiek onder de loep genomen. Doorheen het hele proces staat het oefenen van de vaardigheden centraal. Hoe meer je oefent, hoe meer zelfzekerheid je zal opbouwen in sociale situaties.

Voorbeelden van sociale vaardigheden die we zullen oefenen zijn luisteren, een gesprek op gang houden, iemand een compliment geven, uw mening geven, iets weigeren, voor uw belangen opkomen en reageren op kritiek, zonder daarbij de ander onnodig te kwetsen

De behandeling heeft tot doel de klachten en problemen te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken. De patiënt krijgt doorgaans geen concrete adviezen, noch pasklare oplossingen. Veeleer is het de bedoeling dat door middel van spreken over problemen, je geholpen wordt om eigen oplossingen te vinden.

adviezen, noch pasklare oplossingen. Veeleer is het de bedoeling dat door middel van spreken over problemen, je geholpen wordt om eigen oplossingen te vinden

 

 

 

Corinne Reynders 

Martine Vergaelen Laura Schreurs
 • Loopbaanbegeleiding
 • Jobcoaching
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Re-integratie na burn-out
 • Businesscoach
 • Contextuele problemen
 • Communicatieproblemen
 • Psychotherapie 
 • Ondersteunende gesprekken
 • Gesprekstherapie 
 • Therapie aan huis (afhankelijk regio)
 • Levensvragen

 

 • Bemiddeling
 • Ouderschapstraining
 • & -coaching

 

 

 

 

         werkt op maandag en dinsdag
        werkt op woensdag en donderdag
       werkt op maandag, dinsdag en zaterdag

 

 

   

Hildegarde Boon

Corinne Reynders Martine Vergaelen
 • Gezondheid
 • Veerkracht en weerbaarheid
 • Slaapproblemen
 • Hoogsensitiviteit
 • Lichaamsgerichte aanpak
 • Loopbaanbegeleiding
 • Jobcoaching
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Re-integratie na burn-out
 • Businesscoach
 • Psychotherapie 
 • Ondersteunende gesprekken
 • Gesprekstherapie 
 • Therapie aan huis (afhankelijk regio)
       werkt op vrijdag en zaterdag
       werkt op dinsdag en donderdag
       werkt op donderdag