Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsadvies (Baby - Peuter)

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Vaak zitten jonge ouders met vragen en twijfels. Daarom is het belangrijk dat je ergens terecht kan voor ondersteuning, advies en een antwoord op jullie vragen.

 • Vragen rond zindelijkheidstraining, peuterpuberteit, slaapgedrag, …
 • Vragen rond (borst)voeding, bv.: overstappen op fles-/vaste voeding
 • Vragen rond de verzorging en ontwikkeling van jouw baby
 • Vragen rond stemmingswisselingen en verschillende emoties (bij ouder en/of kind)

Opvoedingsondersteuning en oudertraining

Opvoedingsondersteuning is gericht op de ondersteuning van ouders bij de opvoeding van hun kinderen, met het oog op een optimale ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Dit kan op vele verschillende manieren bewerkstelligt worden, zoals het optimaliseren en ontwikkelen van een aantal protectie of beschermende factoren en het minimaliseren van risico- en stressituaties. Er wordt heel erg gewerkt met en afgestemd op de specifieke gezinscontext. Elk gezin en kind heeft namelijk eigen kenmerken, noden en behoeften.

Opvoeden is een continue leerproces en het is normaal dat ouders zich daar regelmatig vragen bij stellen: “Pak ik dit wel goed aan?” “Hoe moet ik reageren op negatief gedrag?” “Is het gedrag van mijn kind normaal?” … Een oudertraining, waarbij we zeer specifiek steun bieden aan ouders in een bepaalde context, kan een onderdeel vormen binnen een traject opvoedingsondersteuning, maar kan ook op zichzelf staan voor ouders die nood hebben aan een bijtankmoment of specifieke handvaten om ze te versterken in hun ouderrol.

Lien    

Laura

Lien:     Laura 
 • Psychotherapie: kinderen en jongeren
 • Opvoedingsondersteuning en oudertrainingen
 • Gezinscounseling
 • Lezingen en vormingen
 • Mobiel Team
 

 

 • Coaching ouders
 • Opvoedingsondersteuning
 • Gezinsbegeleiding
 • Oudertraining
 • Bemiddelingstrajecten