Coaching en Begeleiding

Naast therapie en counseling is eveneens coaching een mogelijke interventievorm. Coachen of coaching is gericht op het begeleiden en adviseren van een kind of volwassene waarbij problemen verhelderd, verder ontwikkeld of opgelost moeten worden. Het gaat voornamelijk over ontwikkelingen waarbij de cliënt een bepaalde rol in een specifieke context gaat vervullen. Bijvoorbeeld in een traject jobcoaching gaat het over ontwikkelingen van een persoon in relatie tot zijn beroepsactiviteiten. Het is een vorm van hulpverlening waarbij het voornamelijk gaat over structuren, taken of series van taken met hun respectievelijke inhoudelijke aspect. De verantwoordelijkheid over implementatie van het advies ligt volledig bij de cliënt, de hulpverlener tracht dus enkel het advies aan te brengen. Bij jonge kinderen kan de opvolging uiteraard onder begeleiding van een ouder of opvoeder gebeuren.

support tree

 

Wij bieden volgende coaching :

Kinderen en jongeren
Volwassenen en ouderen 
Gezin