Bemiddeling

 

Heb je spanningen of een conflict thuis of op het werk:

 

 • Er gebeurde iets waarmee je écht niet akkoord kan en wil gaan?
 • Iemand legt beslag op jou vrijheid en recht van spreken?
 • Je raakt het met iemand anders niet eens over zaken die soms een detail lijken voor een ander?
 • De communicatie met een bepaald collega zit rotsvast?
 • Jouw baas of collega werken steeds jou idee tegen?
 • Een klantrelatie zit scheef?
 • Het "wij-samen" gevoel en de fijne "togetherness' thuis is ver zoek?
 • De burn-out van jouw levenspartner brengt ernstige verstoring in de privé-relatie?
 • Iemand heeft jouw kind iets aangedaan?

Spanningen en conflicten maken deel uit van de dagelijkse gang van zaken thuis en in bedrijven. Twistpunten, aanhoudende ruzies privé of op het werk, veroorzaken veel stress en maken ongelukkig. het is een energieverlies voor iedereen die betrokken is. Een ruzie kan immers je hele leven overhoop halen.

 

Wat wij kunnen bieden

(Echt)scheidingsbemiddeling

Sinds de echtscheidingswet van 2007 zijn er twee manieren om te scheiden: echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) en echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO).Bij een EOT heb je een overeenkomst nodig over alle aspecten van de echtscheiding. Deze concrete afspraken kan je maken met de hulp van de bemiddelaar:

 • de roerende goederen
 • de onroerende goederen, zoals de gezinswoning
 • eventueel een onderhoudsgeld voor een van de ex-partners
 • de regeling in verband met de kinderen

Een erkend bemiddelaar kan met jullie een echtscheidingsovereenkomst (EOT) opmaken en indienen bij de familierechtbank. Als er ook onroerende goederen zijn wordt er samengewerkt met een notaris. Samenwoners die uit elkaar gaan, maken een bemiddelingsakkoord dat door de familierechtbank kan gehomologeerd worden. Zo krijgt je akkoord de kracht van een vonnis.

 

Ouderschapsbemiddeling

Ouder blijf je voor het leven, ook na een scheiding. De emotionele impact van een scheiding op kinderen is erg groot. We gaan ervan uit dat alle ouders het beste willen voor hun kinderen en dat de belangen van de kinderen in de gesprekken aan bod komen naast de belangen van beide ouders. Samen wordt bekeken of het wenselijk is om de kinderen bij de gesprekken te betrekken. In dat geval werkt de bemiddelaar samen met een collega van De Kruin die de kinderen beluistert. Juridisch correcte en heldere afspraken maken die voor alle partijen aanvaardbaar zijn: daar werken we aan in de ouderschapsbemiddeling. We zoeken een antwoord op vragen als:

 • Wie heeft het ouderlijk gezag?
 • Hoe ziet de concrete regeling eruit tijdens het schooljaar en wat met de vakantieperiode?
 • Wie betaalt de kosten voor de kinderen (verblijfskosten, verblijfsoverstijgende kosten)?
 • Waar zijn de kinderen gedomicilieerd? Wie heeft de kinderen fiscaal ten laste?
 • Hoe leggen we aan onze kinderen uit dat mama en papa gaan scheiden?

Bemiddeling bij familiale conflicten

Je kan bij De Kruin ook terecht voor allerlei andere familiale conflicten:

 • conflicten bij opvoedingsproblemen in nieuw-samengestelde gezinnen:

Het is niet altijd evident om als plusouder je rol goed op te nemen. Een bemiddelaar kan je helpen om samen goede afspraken te maken en communicatieproblemen in een NSG aan te pakken.

 • conflicten tussen ouders en hun (volwassen) kinderen
  • bvb. over het contact met de kleinkinderen
 • conflicten tussen broers en zussen
  • bvb. erfeniskwesties
  • bvb. zorg voor de bejaarde ouders

Relatiebemiddeling: scheiden of blijven?

Je relatie loopt moeizaam, maar je hebt (nog) niet beslist of je uit elkaar wil gaan of samenblijven. Met behulp van de bemiddelaar zoek je een antwoord op de vraag hoe het verder moet. Vaak is het voor partners moeilijk om hierover met elkaar te communiceren. In een viertal gesprekken komen verschillende facetten van het partnerschap aan bod. Vele koppels slagen erin tijdens de gesprekken te verwoorden wat al lang leeft en te beslissen in welke richting ze verder willen.
Als je samen beslist dat je aan je relatie wil werken bij een therapeut, kan je hiervoor een beroep doen op een relatietherapeut binnen ‘De Kruin’. Bij de keuze om de relatie stop te zetten, wordt afgetoetst of scheidingsbemiddeling opgestart kan worden. Informatief gesprek over (echt)scheiding: Je hebt allerlei vragen over de mogelijkheden om (tijdelijk) uit elkaar te gaan en over de juridische gevolgen hiervan. In 1 gesprek krijg je in een notendop meer info hierover.

Conflictcoaching

Verwikkeld zijn in een conflict kan je hele leven overhoop halen. Als conflictcoach wil ik je helpen om een ander perspectief te vinden bij een conflict waarbij je betrokken bent. Conflictcoaching is dus de begeleiding van één van de twee partijen bij een conflict. Als later zou blijken dat er in het conflict toch een bemiddeling mogelijk is, kan de coach niet de rol van bemiddelaar op zich nemen omdat de meerzijdige partijdigheid niet in het gedrang mag komen

Als conflictcoach laat ik jou ontdekken waarom bepaalde zaken jou zo raken. We vinden wat jij persoonlijk belangrijk vindt en nodig hebt. Ik help je naar het conflict kijken op een andere manier. er wordt gekeken naar de diepere zaken die spelen voor jou en voor de tegenpartij. je krijgt via de coaching een goed zicht op je kwaadheid, ontgoocheling, verdriet, ..., maar ook op jou positieve motieven en belangen. zo bouwen we samen aan een uitweg. Zodat de rust en de positieve energie kan terug keren. 

Teambuilding en Synergie op de werkvloer

Help! Ons team werkt niet goed genoeg samen. Gebrek aan teamwork op de werkvloer?

Teamwork makes dreams work. Bemiddeling is een "work-shop" gegoten, is een perfecte manier om de dynamiek van je team de positieve vibes te geven. Een fijne teamspirit en allen aan dezelfde droom werken, is ieders bedoeling. Maar allerlei zaken kunnen dit in de weg staan. Vele dagen worden doorgebracht met een groot gebrek aan synergie. Ieder zit in een cocoon en de samenwerking is artificieel.

Ik kan jou team er bovenop helpen door een bemiddeling omtrent de doelstellingen. We werken rond de belangen en verwachtingen en rond een maximale uitwisseling. Sharen met jouw collega's van waar het jou om te doen is, brengt je dichter bij elkaar. Waar visies overeenkomen en waar de gemeenschappelijke doelen liggen, daar stroomt de "synergie"!

 

Corinne Laura
Corinne  Laura 
 • corinneatdekruin [dot] be (corinne)suzanneatdekruin [dot] be (@dekruin.be)
 • 0495 28 74 01

 • werkt op dinsdag en donderdag

 • lauraatdekruin [dot] be (laura)suzanneatdekruin [dot] be (@dekruin.be)
 • 0468 10 23 72

 • werkt op maandag, dinsdag en zaterdag