Kinderen & Jongeren

Kinder- en jongerenpsychotherapie is bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 22 jaar en hun ouders of begeleiders. Zij hebben uiteenlopende problemen op psychisch, sociaal-emotioneel of gedragsmatig gebied. Deze vorm van psychotherapie wordt toegepast als de gezonde ontwikkeling van het kind verstoord dreigt te raken of vast loopt. De therapie begint met het zorgvuldig in kaart brengen van het functioneren van het kind en zijn of haar omgeving, zoals ouders, netwerk en school. Daarna wordt de behandeling gekozen die het best aansluit bij zijn of haar problematiek. Tevens biedt de therapeut ouderbegeleiding of -therapie aan in groeps- of gezinsverband. Kinderen tot 12 jaar worden vaak behandeld in een spelkamer. Hier kan het kind allerlei spelmaterialen gebruiken om zich te uiten. Jongeren zitten vaker in een gesprekskamer. Daarnaast is er groepstherapie. Deze is geschikt voor kinderen en jongeren met problemen in de omgang met leeftijdgenoten. Er is ook gezinspsychotherapie waarbij de behandeling gericht is op het hele gezin. Dit is belangrijk wanneer gezinsleden onderdeel zijn van het probleem. Voor een behandeling met psychotherapie voorzien de meeste mutualiteiten een terugbetaling. Je informeert best bij de behandelend psychotherapeut of deze is aangesloten bij jouw mutualiteit wat betreft terugbetaling alvorens de therapie aan te vatten. Iedere mutualiteit heeft zo haar eigen voorwaarden tot terugbetaling. Niet elke vorm van therapie komt daarom in aanmerking voor terugbetaling bij elke mutualiteit. 

Lien   Lieve 

Eef

    Lien:       Lieve  Eef
 • Psychotherapie: Kinderen en jongeren
 • Opvoedingsondersteuning
 • Oudertrainingen
 • Gezinscounseling
 • Supervisie
 • Psychotherapie adolescenten
 • Psychotherapie  jongvolwassenen
 • Traumabehandeling EMDR
 • Beeldende therapie 
 • Kinderen en jongeren
 • Jongvolwassenen