Therapie

Werkwijze

Wanneer u zich aanmeldt bij een van onze psychologen, zal je worden uitgenodigd op een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt uw hulpvraag verkend en laten we u kennis maken met onze werking. Tijdens dit gesprek kan je even aanvoelen wie er tegenover je zit en met wie je al dan niet een therapie zal starten. Tevens worden jou verwachtingen met betrekking tot de therapie in kaart gebracht. Iedere therapeut is anders, er wordt dan ook geen standaard werkwijze gehanteerd. Dit gesprek leidt tot een gezamenlijk plan: hoe er verder gewerkt zal worden, met wie, met welke frequentie en duur, met welk doel.

Als wij van mening zijn dat andere hulp beter voor jou zou zijn of dat een andere collega beter geplaatst is om jou bij je vraag te helpen, zullen we doorverwijzen.

Doel

De behandeling heeft tot doel de klachten en problemen te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken. De patiënt krijgt doorgaans geen concrete adviezen, noch pasklare oplossingen. Veeleer is het de bedoeling dat door middel van spreken over problemen, je geholpen wordt om eigen oplossingen te vinden.

Wij bieden volgende therapieën :

test