Psychotherapie

 Volwassenen en ouderen 

Op elk moment in je leven kun je te maken krijgen met emotionele moeilijkheden zoals angst, sombere gedachten …Iedereen maakt het wel eens mee. Vaak kunnen we onze problemen samen oplossen met onze familie, vrienden, huisarts, collega’s,…. Maar soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen en heeft men meer ernstige moeilijkheden. Dan kan een gesprek met een therapeut een oplossing bieden. In eerste instantie maken wij plaats voor je verhaal en zijn wij voor jou een vertrouwenspersoon. Ieder van ons heeft zijn eigen stijl van werken. Hierover lees je meer bij info over de verschillende medewerkers. In psychotherapie maken we ruimte om op een veilige manier na te gaan wat moeilijk loopt, de kracht in jezelf en je omgeving aan te spreken en op deze manier je levenskwaliteit te vergroten. Er wordt altijd samen gezocht naar oplossingen voor de problemen, hoe men deze anders kan bekijken, of meer kan accepteren wat niet kan veranderd worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan psychologische, sociale en lichamelijke factoren die van invloed zijn op jouw problemen.

Essentieel hierbij is dat we steeds vertrekken vanuit de hulpvraag en zorgnoden van de cliënt. Een noodzakelijke voorwaarde is dat de cliënt gemotiveerd is tot gesprek.

Mensen kunnen bij ons terecht voor psychosociale of psychische problemen zoals depressie, angststoornissen, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen, traumatische ervaringen, … Naast de algemene psychische problematieken is er een tevens aandacht voor de nazorg van mensen die net een psychiatrische opname achter de rug hebben alsook voor mensen die vechten tegen of herstellen van een fysieke aandoening of bij verslavingsproblemen.

 

Werking

Wanneer u zich aanmeldt bij een van onze psychologen, zal u worden uitgenodigd op een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt uw hulpvraag verkend en laten we u kennis maken met onze werking. Tijdens dit gesprek kan je even aanvoelen wie er tegenover je zit en met wie je al dan niet een therapie zal starten. Tevens worden uw verwachtingen met betrekking tot de therapie in kaart gebracht. Iedere therapeut is anders, er wordt dan ook geen standaard werkwijze gehanteerd. Dit gesprek leidt tot een gezamenlijk plan: hoe er verder gewerkt zal worden, met wie, met welke frequentie en duur, met welk doel.

Als wij van mening zijn dat andere hulp beter voor jou zou zijn of dat een andere collega beter geplaatst is om u bij je vraag te helpen, zullen we u doorverwijzen.

 

Doel

De behandeling heeft tot doel de klachten en problemen te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken. De patiënt krijgt doorgaans geen concrete adviezen, noch pasklare oplossingen. Veeleer is het de bedoeling dat door middel van spreken over problemen, je geholpen wordt om eigen oplossingen te vinden

.

U kan terecht bij:

 

Lieve Terryn

Eef Ameel  
 • Individuele therapie adolescenten
 • Individuele therapie volwassenen
 • Burn-out
 • Stress
 • Emotionele problemen
 • Identiteitsproblemen
 • Trauma (EMDR-therapie)
 • Omgaan moeilijke gebeurtenissen
 • Emotie-regulatie
 • Beeldende therapie 
 • Alle leeftijden
 • Angst 
 • Faalangst
 • Emotie-regulatie
 • Stress en spanningen
 • Levensvragen en zingeving
 • Zelfbeeld 
 • Trauma
 
Werkt op maandag namiddag en avond
Werkt op maandag, dinsdag en vrijdag

     

Corinne Reynders 

Alexandra Verhagen

Martine Vergaelen 

 • Individuele psychotherapie           
 • (jong)volwassenen
 • Bemiddeling    
 • Familiale problematieken
 • Werkgerelateerde problemen
 • Relationele problemen
 • Contextuele therapie 
 • Zingevings- en identiteitsproblemen
 • Levensfaseproblemen en levensvragen
 • Angst- en stemmingsproblemen
 • Nazorg (psychiatrische) opname
 • Verwerking verlieservaringen
 • Eenzaamheidsproblematiek
 • Cognitieve problemen
 • Psychische ondersteuning van ouderen
 • Ondersteuning van mantelzorgers
 • Mobiel team
 • Individuele psychotherapie  
 • Coaching en ondersteunende gesprekken          
 • (jong)volwassenen en ouderen
 • Relationele problemen
 • Zelfbeeld en identiteit
 • Hechtingsproblematieken
 • Stess en spanning
 • Burn-out
 • Faalangst 
 • Depressieve gevoelens
 • Mobiel team 
Werkt op dinsdag en donderdag 
Werkt op vrijdag en zaterdag 
Werkt op donderdag