Eline Mariën

Psychologisch consulent / psychodiagnosticus

Eline
 • Kinderen en jongeren
 • Begeleiding, training en coaching 
 • Psycho-educatie ouders en kinderen ASS
 • Observatie en belevingsonderzoek
 • Psychodiagnostiek intelligentie en ASS
 • Neuropsychologisch onderzoek

 

Wie ben ik?

Hey, ik ben Eline. Plezier maken, lachen en onder de mensen komen is het liefste wat ik doe. Dit heb ik dan ook doorgetrokken naar mijn studies en mijn job’s. 

Mijn doel als psychologisch consulent is vooral mensen ondersteunen waar nodig, gericht coachen en samen zoeken naar een individueel traject op maat van hen. Liefst ook in samenwerkingen met andere belangrijke betrokkenen.  

 

Werkervaring: 

Begeleider Multiversum te Mortsel: Cluster  Verstandelijke beperking, GAUZZ  (Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid)

Doelgroep: kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen

Zorgcoördinator middelbare school  

Binnen De Kruin voer ik diagnostisch onderzoek uit naar:

 • Intelligentie
 • Autisme spectrum stoornissen (ASS)
 • Aandacht-en concentratie

 

Diagnostisch onderzoek kan dan bestaan uit testen, vragenlijsten, observaties op school, interview bij ouders en/of kind, enz. In samenspraak met de klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, huisarts of psychiater kan van daaruit een diagnose worden gesteld. 

Daarnaast begeleid en coach ik kinderen die emotionele moeilijkheden ervaren. Dit kan over verschillende thema’s gaan zoals (faal)angst, stress, onzekerheid, piekeren, laag zelfbeeld, depressie, rouw en verlieservaring, suïcide, zelfverminking, eetstoornissen, scheiding, studietips ...

 

Doelgroep 

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 6 tot 22 jaar en hun netwerk, kunnen bij mij terecht voor verschillende problematieken of moeilijkheden

 

 

Opleiding:

Bachelor Toegepaste psychologie, afstudeerrichting Klinische Psychologie (KLP)

School- en Pedagogische Psychologie (SPP), Thomas More te Antwerpen 

 

 

Contactgegevens

Wilt u graag kennismaken of zit u met een vraag?

Dan kan je mij contacteren via deze weg:

 • elineatdekruin [dot] be (eline)elineatdekruin [dot] be (@dekruin.be)
 • 0474/19 96 64

 

Eline werkt op woensdag